Balon veya stent kullanılarak damarın açılma işlemi

Kalp damar hastalıkları tüm dünyada en önde gelen ölüm nedenidir. Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması sonucu kalp kasının metobolik ihtiyacını sağlayacak kan akımının kesilmesi ile karşımıza çıkar. Bu durum bazen göğüs ağrısı ile karşımıza çıkarken bazen de hiç istemediğimiz ani ölümle de karşımıza çıkabilir.

Kalp damar hastalıklarından ölüm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önde gelen ölüm sebebidir. Ülkemizde yapılan tek harf çalışmasında 1,6 milyon kalp hastası olduğu bilinmektedir ve her yıl 150.000 kişi kalp ve damar hastalıklarına bağlı kaybedilmektedir. Ülkemizde her 100 ölümün 43 tanesi kalp ve damar hastalıklarına bağlı gelişmekte olup. Tüm nedenlere bağlı ölümde 1. sırada yer almaktadır

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde; ilaç tedavisi ve ameliyat tedavisi ile birlikte en önemli tedavi yöntemi balon veya stent kullanılarak damarın açılma işlemidir. Stent kelime olarak gerilebilen, genişleyen anlamında kullanılmaktadır ve bu terim ilk kez 1830 yılında İngiliz diş hekimi olan Charles Stent tarafından kullanılmıştır. İlk koroner stent 1987’de Sao Paulo’da Eduardo Sousa tarafından takılmıştır. Amerikan İlaç Enstitüsü(FDA) 1994 yılında koroner stentlere onay vermiştir.

Stentlerin gelişimine baktığımızda önce çıplak metal stentler sonrasında ilaç salınımlı(kaplı) stentler ve en son olarak da eriyen ve ilaç salan stentler günümüzde kullanılmaya başlanmıştır. Stent üzerine yerleşen ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar damarın tekrar tıkanmasını önlemeyi amaçlarlar. Çıplak metal stentler ile damarlarda ilk 6 ay içinde yüzde otuzlara varan tekrar tıkanma olması günümüz teknolojisiyle ilaç kaplı stentlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İlaç kaplı stentlerin kullanımıyla damarların tekrar tıkanma oranları azalmıştır. Zamanla kalp ve damar hastalıklarının yaygın olması teknolojinin yardımıyla eriyen stentlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Eriyen stentlerden hasta ve hekimin beklentisi açılan damarın tekrar tıkanmaması ile birlikte belli bir süre sonra damar içinden tamamen temizlenmesidir.  İlk eriyen stent Japonlar tarafından yapılmıştır. Erime süresi 18-24 aydır.  Metal stentlerde metal yükten dolayı yan damarlar tıkanabilirken, eriyen stentlerde yan damarların tıkanmasının engellenmesi hasta ve hekim açısından önemlidir. Eriyen stentler aynı zamnda ilaç da salarak damarın tekrar tıkanmasını engellerler. 2. aydan itibaren erimeye başlarlar. Eriyen kısım kanımızdaki makrofajlar(çöpçü kan hücresi) tarafından temizlenir. Daha sonrasında akciğer ve böbrek yoluyla atılır. Erime ve damardan tamamen temizlenme 6 ay sürer. Sonrasında hiç tıkanmamış gibi tertemiz bir damar yapısına kavuşuruz. Damarın tekrar tıkanması durumunda damarı tekrar açmak daha önce metal stent kullanılmışsa çok zordur. Eriyen stent kullanılan hastalarda damarın tekrar açılması daha kolay olacaktır. Metal stent takılan hastalarda stentin tıkanması durumunda by-pass şansı bazen ortadan kalkabiliyordu. Bu sorun eriyen stent kullanılan hastalarda olası by-pass ameliyatı durumlarında avantaj sağlar. Ülkemizde de son zamanlarda yaygınlaşan eriyen stentler sosyal güvenlik kurumlarının ödemesi altında değildir. Özel sağlık sigortalarının bir kısmı karşılamakta olup, kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır.

Eklenme Tarihi: 10.12.2015
Toplam Sayfa Gösterimi: 2045

@2021 Tüm hakları saklıdır. www.haliltolgakocum.com.tr